Norsk guide til online casinoer La Isla Bonita Casino

Online casinoer | Online poker rom | Sportsspill | Online backgammon

BlackJack

SLIK SPILLER DU:

Spilleren plasserer innsatsen sin på midten av spillebordet. Giveren vil deretter gi to åpne kort til hver spiller og to til seg selv, ett åpent og ett skjult. Konge, dame, knekt og 10 teller som 10. Ess teller som 1 eller 11, alt etter hva spilleren ønsker. Alle andre kort fra 2–9 har pålydende verdi.

Hvis de to første kortene som trekkes, er et ess og et kort som teller som 10, har denne spilleren Blackjack, og får utbetalt én og en halv gang innsatsen (3 til 2), med mindre giveren også har Blackjack. Spilleren som ikke har Blackjack, kan fortsette å trekke kort for å prøve å få en poengsum så nær 21 som mulig uten å overskride 21. Hvis det skulle skje, "bryter" spilleren og taper innsatsen.

Giveren må trekke på alle poengsummer på 16 eller mindre. Giveren må stå på alle poengsummer på 17 eller mer.

BLACKJACK-TERMINOLOGI

TREKKE
Det å ta et ekstra kort.

STÅ
Det å ikke ta noen ekstra kort.

SPLITTE
Spilleren må satse like mye som den opprinnelige innsatsen og dele de to første kortene i to separate hender. De to kortene må ha samme poengverdi (f.eks. par i 8, konge og dame osv.). I splittede hender er et ess og en tier lik "21" og ikke blackjack.

DOBLE
Spilleren dobler sin opprinnelige innsats (eller øker med mindre enn den opprinnelige innsatsen) på de to første kortene som ble gitt og motta bare ett ekstra kort. Doblede innsatser er ikke tillatt på en Blackjack.

FORSIKRING
Når giverens åpne kort er et ess, kan en spiller kjøpe forsikring, et tilleggsbeløp lik halvparten av denne spillerens opprinnelige innsats. En spiller kan kjøpe forsikring når han eller hun tror at giverens skjulte kort er en tier. Hvis giveren har Blackjack, gir forsikringsinnsatsen 2 til 1. Hvis giveren ikke har Blackjack, tapes forsikringsinnsatsen, og spillet fortsetter på vanlig måte. En Blackjack vil slå en total poengsum på "21".

Lenker 1 | Webmasters | Kontakt oss:

Sitemap
© 2002-2014 Mister Casino. All rights reserved.
casino en ligne