מדריך בתי קזינו אונליין בעברית מדורגים לפי פופיולריות קזינו הדילר

קזינו ברשת | פוקר | הימור | שש בש

בלאק ג'ק

כדי לשחק

השחקנים מניחים את ההימור שלהם במרכז מעגל ההימור. המחלק יחלק אז שני קלפים לכל שחקן , שפניהם כלפי מעלה, ושנים לעצמו, האחד עם הפנים כלפי מעלה והשני כאשר הפנים כלפי מטה. מלכים, מלכות, נסיכים ועשיריות נספרים כ- 10 כל אחד. אסים נספרים כ- 1 או 11, לפי רצון השחקן. כל יתרת הקלפים 2-9 נספרים לפי ערכם הנקוב.

אם שני הקלפים הראשונים שנמשכו הם קלפים בערך של אס ועשר, לשחקן זה יש בלאק ג'ק וישולם לו פעם וחצי סכום ההימור (3 ל- 2) אלא אם גם למחלק יש בלאק ג'ק. השחקן שאין לו בלאק ג'ק יכול להמשיך ולמשוך קלפים בניסיון להגיע לסך הקרוב ככל האפשר ל- 21 ללא שיחרוג מעבר ל- 21, ובמקרה כזה השחקן "נשבר" ומאבד את ההימור.

המחלק חייב לקחת קלף נוסף בכל הפעמים שהסך שלו הוא 16 או פחות. המחלק חייב להימנע בכל הפעמים שהסך שלו 17 או יותר.

מונחי בלאק ג'ק

HIT
לקיחת קלף נוסף.

STAY
אי לקיחת קלפים נוספים.

SPLIT
השחקן ישווה להימור המקורי ויחלק את שני הקלפים הראשונים לשתי ידיים נפרדות. שני קלפים חייבים להיות בעלי ערך זהה של נקודות (למשל, זוג שמיניות, מלכים ומלכות וכו'). בידיים מחולקות, אס ועשר שווים "21" ולא בלאק ג'ק.

DOUBLE DOWN
השחקן ישווה למקור (או יכפיל את ההימור על פחות) על שני הקלפים הראשונים שחולקו ויקבל רק קלף נוסף אחד. הימור כפול אינו מורשה על בלאק ג'ק.

INSURANCE (ביטוח)
כאשר הקלף שפניו כלפי מעלה השייך למחלק הוא אס, השחקן יכול לקנות ביטח, סכום נוסף השווה למחצית ההימור המקורי של השחקן. שחקן יכול לרכוש ביטח כאשר הוא סבור שהקלף שפניו כלפי מטה השייך למחלק הוא קלף בערך של עשר. אם למחלק יש בלאק ג'ק, הימור הביטוח משלם 2 ל- 1. אם למחלק אין בלאק ג'ק, הימור הביטוח מפסיד והמשחק ממשיך כרגיל. בלאק ג'ק מנצח סך נקודות של "21".

קישורים 1 | Webmasters | צור קשר:

Sitemap
© 2002-2014 Mister Casino. All rights reserved.
casino en ligne